NOKIA 6150Nokia 6150

Nokia 6150, il compagno ideale